اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/10/26 تا تاریخ 1396/10/27
هشدار : تلاطم دریا تا ظهر فردا
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی غالبا شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-42/48 16-42/48 12-36
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-180 60-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی غالبا شمال غربی غالبا شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-42/50 16-42/52 12-38
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-180/210 60-120
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی غالبا شمال غربی غالبا شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-44/50 18-44/52 14-40
ارتفاع موج (cm) 90-180/210 120-240 90-150
دید افقی(km) 4-9 4-9 4-9
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی غالبا شمال غربی غالبا شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-42/48 18-44/52 14-40
ارتفاع موج (cm) 90-180/210 120-210 90-180
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 16-42/48 18-44/52 14-40
ارتفاع موج (cm) 90-180 120-210 90-180
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی تا جنوب غربی شمال غربی تا جنوب غربی شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-38/44 16-42/48 10-36
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-180 90-150
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی تا شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 16-44/بیش از 52 16-44/بیش از 54 12-38
ارتفاع موج (cm) 90-180 120-210 90-180
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10