سال رونق تولید
     
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت راه و شهرسازی
پورتال دولت
پورتال ایران
پورتال استان
میز خدمت
سامد
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
 

 

ارایه آمار هواشناسی

تعاریف :
شرایط کلی
- اطلاعات و خدمات هواشناسی برای کلیه متقاضیان اعم از بخش خصوصی، دولتی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ، شرکتهای خارجی و موسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها و محقیقق انفرادی وسایر متقاضیان حقیقی و حقوق
- محققین و اساتید دانشگاهها جهت انجام مطالعات و تحقیقات
- ارایه آمار به نیروهای نظامی و انتظامی
- سازمانهای تابع وزارت کشور و وزارت نیرو
- دانشجویان : دانشجویان جهت پایان نامه تحصیلی با ارایه مدارک مجازبه دریافت اطلاعات بدون هزینه هستندو همچنین سایر دانشجویان که درحال تحصیل هستند وجهت اجرای پروژه ها و سمینارها و یا گذاراندن واحدهای درسی خود نیاز به اطلاعات هواشناسی دارند.

مراحل انجام کار :

۱٫ تکمیل و ارایه  فرم درخواست و معرفی نامه به صورت الکترونیک یا فاکس به همراه ارسال مدارک مورد نیاز به اداره کل
۲٫ پس از واریز هزینه تعیین شده توسط اداره کل هواشناسی بوشهر به حساب (خزانه داری کل نزد بانک مرکزی) مطابق با آیین نامه وصول درآمدهای دولت، ارایه آمار درموعد مقرر به متقاضی

- مدارک مورد نیاز :
۱٫ معرفی نامه از ارگان – دانشگاه – ستاد – وزارت خانه مربوطه
۲٫ تکمیل فرم درخواست
۳٫ فتوکپی کارت دانشجویی
۴٫ فتوکپی طرح تصویب شده ( برای دانشجو )
۵٫ تکمیل برگ تعهد نامه مبنی بر تحویل یک جلد پایان نامه به سازمان و یا اداره کل هواشناسی استان بوشهر ( برای دانشجو)

مدت زمان انجام کار : باتوجه به حجم آمار از۱۰ دقیقه تا یک ساعت متغییر است.

——————–

لطفاً در تکمیل فرم زیر دقت لـازم را بفرمائید، به فرم های حاوی اطلـاعات اشتباه و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد!

 

نام ونام خانوادگی  *  
پست الکترونیک  *  
رشته تحصیلی  *  
دانشگاه  *  
ایستگاه مورد نظر  *  
ازتاریخ  *  
تاتاریخ  *  
پارامتر مورد نیاز  *  
شماره تلفن  *  

 

 

تاریخ ثبت: 1393/03/03