سال رونق تولید
     
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت راه و شهرسازی
پورتال دولت
پورتال ایران
پورتال استان
میز خدمت
سامد
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
 

 

لطفاً در تکمیل فرم زیر دقت لـازم را بفرمائید، به فرم های حاوی اطلـاعات اشتباه و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد!

(حداکثر زمان پاسخگویی 24 ساعت می باشد.)

نام ونام خانوادگی  *  
پست الکترونیک  *  
نوع اداره  *  
جنسیت  *  
نام دانشگاه/موسسه/شرکت/مدرسه/....  *  
سمت درخواست کننده  *  
تعداد بازدیدکنندگان  *  
شهرستان درخواست بازدید  *  
زمان پیشنهادی برای بازدید  *  
سایر توضیحات   

 

 

تاریخ ثبت: 1393/03/04