اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی

نظرسنجی پیش بینی ناوتکس
پیش بینی های ناوتکس هواشناسی بوشهر را چگونه ارزیابی می کنید؟


نظرسنجی پیش بینی روزانه
پیش بینی های روزانه هواشناسی بوشهر را چگونه ارزیابی می کنید؟


نظرسنجی پیش بینی دریایی
پیش بینی های دریایی هواشناسی بوشهر را چگونه ارزیابی می کنید؟


نظرسنجی راجع به نقشه های جوی
کیفیت نقشه های پیش یابی هواشناسی بوشهر را صدور پیش بینی های دقیق و موثر چگونه ارزیابی می کنید؟


نظرسنجی عملکرد نسخه جدید پایگاه اینترنتی
نظر شما راجع به عملکرد نسخه جدید پایگاه اینترنتی اداره کل هواشناسی بوشهر چیست؟