اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال 

اخطاریه 25

 

اخطاریه شماره 25 مورخ 95/11/02

پیرو اطلاعیه شماره 40 مورخ 02/11/95 و با توجه به تقویت ناپایداریها و در نتیجه تشدید بارشها در روز یکشنبه  

نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی بویژه در نیمه جنوبی استان هشدار داده می شود. همچنین با توجه به احتمال وزش تند باد لحظه ای بر روی دریا و در پی آن افزایش ارتفاع موج دریا بویژه در سواحل مرکزی و جنوبی استان ، توصیه می شود از ترددهای دریایی بویژه تردد شناورهای سبک و تفریحی در روز یکشنبه اجتناب گردد.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران