اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال 
 
اطلاعیه شماره 11
اطلاعیه شماره 11 مورخ 96.02.19
تاریخ ثبت: 1396/02/19
آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی نشان دهنده وجود توده غلیظی از گرد و غبار

در مناطق جنوبی خوزستان و همچنین غرب خلیج فارس می باشد که  انتظار می رود این پدیده، در ساعات آینده مناطقی از استان بویژه مناطق شمالی و مرکزی استان را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس آسمان استان طی ساعات آینده غبارآلود همراه با کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش بینی می شود. 

تعداد مطالعه: 256