اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال 
 
اطلاعیه شماره 18
اطلاعیه شماره 18 روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
تاریخ ثبت: 1396/03/25
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که

از عصرروز جمعه سرعت وزش باد شمال غربی ابتدا در سواحل شمالی و بتدریج در سواحل مرکزی و جنوبی استان افزایش می یابد. وزش جریانات شمال غربی نسبتا شدید و شدید به طور متناوب و غالبا در نیمه دوم روز طی روزهای آینده ادامه می یابد. پیش بینی می شود از اواخر وقت روز جمعه تا دوشنبه آینده  سواحل استان  به تناوب مواج و متلاطم باشد.  طی همین مدت به سبب  وزش باد ، ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نمی باشد.

تعداد مطالعه: 219