اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی

 

اخطاریه شماره 17 هواشناسی مورخ 96/09/15

 

وزش طوفان و باد بسیار شدید

پیرو اطلاعیه شماره 31 یکشنبه مورخ 12/9/96 و اخطاریه شماره 16 مورخ 14/09/96 و با توجه به وزش طوفان و باد بسیار شدید طی روزهای پنج شنبه تا یکشنبه آینده  

پیرو اطلاعیه شماره 31 یکشنبه مورخ 12/9/96 و اخطاریه شماره 16 مورخ 14/09/96 و با توجه به وزش طوفان و باد بسیار شدید طی روزهای پنج شنبه تا یکشنبه آینده، نسبت به ایجاد گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا هشدار داده می شود. 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران