اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 (1396/11/29 ) تا ساعت 11 (1396/11/30 )
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که با ورود زبانه های امواج ناپایدار به استان ، طی امروز رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش تند باد لحظه ای بویژه در قسمتهای شمالی استان پیش بینی می شود. همچنین از فردا ضمن کاهش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد شمالی در قسمتهای جنوبی و مرکزی خلیج فارس شاهد افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا خواهیم بود. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران ، رعد و برق و وزش تند باد لحظه ای و گرد و خاک در برخی نقاط
جهت باد: جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 14 تا 38 کیلومتر در ساعت گاهی بیش از 50 کیلومتر در ساعت و از امشب شمال غربی با سرعت 12 تا 34 کیلومتر در ساعت و در قسمتهای مرکزی و جنوبی 16 تا 44 کیلومتر در ساعت گاهی بیش از 50 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 14 تا 38 کیلومتر در ساعت گاهی بیش از 50 کیلومتر در ساعت و از امشب شمال غربی با سرعت 12 تا 34 کیلومتر در ساعت و در قسمتهای مرکزی و جنوبی 16 تا 44 کیلومتر در ساعت گاهی بیش از 50 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 60 تا 120 سانتیمتر گاهی 210 سانتیمتر و از فردا در سواحل شمالی 30 تا 90 سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی 90 تا 180 سانتیمتر گاهی 210 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 04:58دقیقه بامداد، مد اول 21: 11 دقیقه، جزر دوم دریا ساعت 16:40 و مد دوم ساعت 22:43 دقیقه خواهد بود.