اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان
از ساعت 11 (1396/06/27 ) تا ساعت 11 (1396/06/28 )
شرایط سینوپتیکی : : ببررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم وزش جریانات گرم و مرطوب جنوبی و وقوع ناپایداریهای موقت جوی در برخی نقاط استان بویژه نقاط مرتفع شرقی و جنوب شرقی استان طی ساعات بعد از ظهر تا اوایل شب می باشد. بنابراین طی این مدت در این نقاط رشد ابر گاهی همراه با وزش باد ، رعد و برق و رگبار پراکنده باران دور از از انتظار نمی باشد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: کمی ابری تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی ، غبار محلی و در برخی نقاط بخصوص ارتفاعات شرقی و جنوب شرقی استان همراه با رگبار ، رعد و برق و وزش تند باد و گردوخاک.
جهت باد: : غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری بیش از 42 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت گاهی بیش از 38 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر در سواحل جنوبی گاهی بیش از 120 سانتی متر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 00:53 دقیقه بامداد ،مد اول 07:09 دقیقه ، جزر دوم 14:13 دقیقه و مد دوم دریا ساعت 20:42 دقیقه خواهد بود.