اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 (1396/10/25 ) تا ساعت 11 (1396/10/26 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از عصرروز امروز تا عصر روز چهارشنبه خلیج فارس به تناوب مواج و متلاطم باشد. شایان ذکر است که وزش باد و تلاطم دریا در روز سه شنبه از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین طی این مدت به سبب وزش باد ، ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نمی باشد و دمای هوا نیز بطور نسبی کاهش می یابد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک
جهت باد: غالبا شمال غربی با سرعت 10 تا 34 کیلومتر در ساعت از امروز بعد از ظهر با سرعت 16 تا 44 کیلومتر در ساعت گاهی بر روی دریا بیش از 50 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: غالبا شمال غربی با سرعت 10 تا 34 کیلومتر در ساعت از امروز بعد از ظهر با سرعت 16 تا 44 کیلومتر در ساعت گاهی بر روی دریا بیش از 50 کیلومتر در ساعت.
.ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر از عصر امروز بتدریج 90 تا 180 سانتیمتر گاهی 210 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 02:58 بامداد ، مد اول ساعت 09:43 ، جزر دوم ساعت 13:39 و مد دوم دریا ساعت 19:54 خواهد بود.