اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز (1397/02/31 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1397/03/01 )
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت 11 مورخ 31/02/97
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جوی و دریایی استان طی 24 ساعت آینده می باشد. بر این اساس:
¬پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و افزایش ابر و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی
جهت وزش باد: متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت گاهی تا 34 کیلومتر بر ساعت

پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت وزش باد: متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت گاهی تا 34 کیلومتر بر ساعت
ارتفاع موج: 30 تا 60 سانتیمتر در طول روز گاهی تا 90 سانتیمتر.
فردا زمان: مد اول دریا ساعت 03:21 دقیقه بامداد ،جزر اول 06:42 ، مد دوم 13:09 ، و جزر دوم دریا ساعت 21:15 دقیقه خواهد بود.