اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
به سبب وزش باد شدید شمال غربی خلیج فارس مواج می باشد.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
شرایط سینوپتیکی : همانطور که انتظار می رفت با فعالیت سامانه بارشی اخیر طی 24 ساعت
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 25 مورخ 95/11/02
پیرو اطلاعیه شماره 40 مورخ 02/11/95 و با توجه به تقویت ناپایداریها و در نتیجه تشدیدهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان