اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
وزش باد شدید شمال غربی در سواحل جنوبی و دریایی متلاطم در این نواحی پیش بینی می شود.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
همانطور که انتظار میرفت با ورود امواج ناپایدار به جو استان در برخی نقاط شمالی و
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
هشدار نسبت به ورود گرد و غبار و در پی آن کاهش شدید افقی
پیرو اخطاریه شماره 29 مورخ 29/11/1396 و با توجه به ورود گرد و غبار به استان،هوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان