اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی24 ساعته جوی و دریایی استان مورخ 1397/05/28
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد در اکثر ساعات وضعیت جوی و
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره 21 شنبه مورخ 25/05/1397
بر اساس بررسی و تحلیل نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که

هوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان