اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
احتمال وزش تندباد در قسمتهای شمالی استان طی بامداد فردا
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده نفوذ تدریجی امواج کم دامنه از
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه 5 مورخ 96/01/09
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهد که از روز چهارشنبه 09/01/96 تا روزهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان