اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغالاخطاریه 10
اخطاریه شماره 10 چهارشنبه مورخ 25/05/96 پیرو اطلاعیه شماره 21 یکشنبه مورخ 22/5/96 از امروز تا جمعه هفته جاری، ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 404
تاریخ ثبت:1396/05/25

اطلاعیه شماره 21 یکشنبه مورخ 22/05/96
بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی جوی استان به اطلاع می رساند از روز دوشنبه مورخ (23/5/96) تا ابتدای هفته ی آینده، فعالیت ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 511
تاریخ ثبت:1396/05/22

اطلاعیه شماره 20 روز شنبه مورخ 96/04/24
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 318
تاریخ ثبت:1396/04/24

اطلاعیه شماره 19 سه شنبه مورخ 20/4/96
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که از امشب مورخ(20/4/96) ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 154
تاریخ ثبت:1396/04/20

اخطاریه شماره 9 مورخ 96/03/30
پیرو اطلاعیه شماره 18 پنجشنبه مورخ 25/03/96 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 313
تاریخ ثبت:1396/03/30

اطلاعیه شماره 18 روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 220
تاریخ ثبت:1396/03/25

اطلاعیه شماره 17 دوشنبه مورخ 22/03/96
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 174
تاریخ ثبت:1396/03/22

اطلاعیه شماره 16 روز یکشنبه مورخ 96/3/21
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 129
تاریخ ثبت:1396/03/21

اخطاریه شماره 8، مورخ 10/03/96
پیرو اطلاعیه شماره 15 شنبه مورخ 06/03/96 ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 320
تاریخ ثبت:1396/03/10

اطلاعیه شماره 15 روز شنبه مورخ 96/3/06
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 234
تاریخ ثبت:1396/03/06

اطلاعیه شماره 14چهارشنبه مورخ 96/03/03
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 180
تاریخ ثبت:1396/03/03

اخطاریه شماره 7 مورخ یکشنبه 95/02/31
پیرو اطلاعیه شماره 12 مورخ 30/02/96 و با توجه وزش باد شدید شمال غربی از عصر امروز تا روز سه شنبه ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 158
تاریخ ثبت:1396/02/31

اطلاعیه شماره 13 شنبه مورخ 96/02/30
پیرو اطلاعیه شماره 12 مورخ 30/02/96 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 90
تاریخ ثبت:1396/02/30

اطلاعیه شماره 12 شنبه مورخ 96/02/30
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی استان، به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 92
تاریخ ثبت:1396/02/30

اطلاعیه شماره 11 مورخ 96.02.19
آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی نشان دهنده وجود توده غلیظی از گرد و غبار ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 256
تاریخ ثبت:1396/02/19

اخطاریه شماره 6 ( 96/2/16)
پیرو اطلاعیه شماره 10 مورخ 13/02/96 و با توجه به ادامه ناپایداری های جوی ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 176
تاریخ ثبت:1396/02/16

اطلاعیه شماره 10 چهارشنبه مورخ 96/02/13
بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده ورود تدریجی یک سامانه بارشی به غرب و جنوب غرب کشور می باشد که جو استان از روز جمعه تا روز دوشنبه آینده به تناوب تحت تأثیر امواجی ناپایدار ناشی از این سامانه قرار می گیرد و ناپایداری های جوی افزایش می یابد. بر این اساس: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 366
تاریخ ثبت:1396/02/13

اطلاعیه شماره 9 مورخ دوشنبه 04/02/96
اطلاعیه شماره 9 مورخ دوشنبه 04/02/96 1- با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی استان به اطلاع می رساند از ظهر فردا بتدریج سرعت وزش باد با جهت شمال غربی از سمت شمال خلیج فارس افزایش می یابد . پیش بینی می شود از اواخر ...... ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 276
تاریخ ثبت:1396/02/04

اخطاریه شماره 5 مورخ سه شنبه 29/01/96
1- روزهای سه شنبه و چهارشنبه سواحل مرکزی و جنوبی استان ( از لاور ساحلی تا بندر عسلویه همچنین سواحل غربی هرمزگان) و روزهای پنج شنبه ، جمعه و شنبه آینده سراسر خلیج فارس ( از بندر دیلم تا ...... ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 274
تاریخ ثبت:1396/01/29

اخطاریه شماره 4
اخطاریه شماره 4 مورخ شنبه 26/01/96 پیرو اطلاعیه شماره 8 مورخ 25/01/96 و با توجه به افزایش ناپایداری های جوی و در پی آن افزایش باد و تداوم وزش باد شدید شمالی طی روزهای یک شنبه تا اوایل روز سه شنبه ، *** نسبت به تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج دریا طی این مدت، هشدار داده می شود. پیش بینی می شود در روزهای یک شنبه و دو شنبه در سواحل استان سرعت باد به بیش از 50 کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج به بیش از 5/2 متر افزایش یابد. بر همین اساس توصیه می شود طی مدت زمان مذکور از ترددهای دریایی غیر ضروری بویژه تردد شناورهای کوچک و تفریحی خودداری شود. *** وزش باد در منطقه و همچنین کشور همجوار( عراق) ، باعث ایجاد .... ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 249
تاریخ ثبت:1396/01/26

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: