اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عملاخطاریه شماره 25 مورخ 95/11/02
پیرو اطلاعیه شماره 40 مورخ 02/11/95 و با توجه به تقویت ناپایداریها و در نتیجه تشدید بارشها در روز یکشنبه ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 572
تاریخ ثبت:1395/11/02

اطلاعیه شماره 40 شنبه مورخ 95/11/02
پیرو اطلاعیه شماره 39 مورخ 29/10/95 و با توجه به ادامه ناپایداریهای جوی طی 48 ساعت آینده به اطلاع می رساند : ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 219
تاریخ ثبت:1395/11/02

اطلاعیه شماره 39 چهارشنبه مورخ 29/10/95
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از روز پنج شنبه ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 841
تاریخ ثبت:1395/10/29

اخطاریه شماره 24، مورخ 22/10/95
پیرو اطلاعیه شماره 38 مورخ 21/10/95 هواشناسی استان بوشهر به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 643
تاریخ ثبت:1395/10/22

اطلاعیه 38 مورخ 95/10/21
بررسی نقشه های هواشناسی پیش یابی هواشناسی نشان دهنده افزایش سرعت وزش باد با جهت شمال غربی طی روزهای آینده بر روی دریا می باشد. بر این اساس: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 129
تاریخ ثبت:1395/10/21

اطلاعیه شماره 37 روز یکشنبه مورخ 95/10/12
بررسی نقشه های هواشناسی پیش یابی هواشناسی نشان دهنده افزایش سرعت وزش باد با جهت شمال غربی طی روزهای آینده بر روی دریا می باشد. بر این اساس: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 503
تاریخ ثبت:1395/10/12

اطلاعیه شماره 36 مورخ 28/09/95
پیرو اخطاریه شماره 23 هواشناسی بوشهر مورخ 25/09/95 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 965
تاریخ ثبت:1395/09/28

اخطاریه شماره 23، مورخ 25/09/95
پیرو اطلاعیه شماره 35 مورخ 21/09/95 هواشناسی استان بوشهر به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 593
تاریخ ثبت:1395/09/25

اطلاعیه شماره 35 مورخ 23/09/95
با توجه به ورود یک سامانه بارشی به کشور از روز چهارشنبه و افزایش ناپایداری های جوی و افزایش ابر در استان، ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1284
تاریخ ثبت:1395/09/23

اخطاریه شماره 22 مورخ 16/09/95
پیرو اطلاعیه شماره 34 مورخ 15/09/95 هواشناسی استان بوشهر و با توجه به نفوذ تدریجی توده هوای سرد به استان و وزش باد شدید و سرد شمالی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 773
تاریخ ثبت:1395/09/16

اخطاریه شماره 21 مورخ سه شنبه 16/09/95
پیرو اطلاعیه شماره 34 مورخ 15/09/95 هواشناسی استان بوشهر و با توجه به افزایش سرعت وزش باد شمال غربی از روز چهارشنبه، به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 180
تاریخ ثبت:1395/09/16

اطلاعیه شماره 34 دوشنبه 95/09/15
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از روز چهارشنبه شرایط برای افزایش شدید سرعت باد بر روی دریا مهیا می¬باشد. ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 372
تاریخ ثبت:1395/09/15

اخطاریه شماره 20 مورخ 95/09/11
پیرو اطلاعیه شماره 33 مورخ 10/09/95 هواشناسی استان بوشهر و با توجه به نفوذ امواج ناپایدار جو به استان ، به اطلاع می رساند: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 879
تاریخ ثبت:1395/09/11

اطلاعیه شماره 33
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز یک سامانه بارشی ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 660
تاریخ ثبت:1395/09/10

اطلاعیه شماره 32 روز یکشنبه مورخ 95/09/07
پیرو اطلاعیه شماره 31 مورخ 03/09/95 و اخطاریه شماره 19 مورخ 05/09/95 ، به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 825
تاریخ ثبت:1395/09/07

اخطاریه شماره 19، مورخ 05/09/95
پیرو اطلاعیه شماره 31 و اخطاریه شماره 18 هواشناسی بوشهر مورخ 03/09/95 و ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 3649
تاریخ ثبت:1395/09/03

اطلاعیه شماره 31 روز چهارشنبه مورخ 95/09/03
پیرو اطلاعیه شماره 30 مورخ 01/09/95 و با توجه به بررسی آخرین نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند ، ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 747
تاریخ ثبت:1395/09/03

اهدای خون توسط مدیرکل و جمعی از کارمندان بسیجی هواشناسی استان به مناسبت هفته بسیج
اهدای خون توسط مدیرکل و جمعی از کارمندان بسیجی هواشناسی استان به مناسبت هفته بسیجمدیرکل هواشناسی بوشهر به همراه جمعی از کارمندان و مسئولین این اداره کل به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، 2 آذر در انتقال خون حضور یافته و خون اهداء کردند. ادامه...

نگارنده: روابط عمومی
بازدید کننده: 251
تاریخ ثبت:1395/09/02

اطلاعیه شماره 30 روز دوشنبه مورخ 95/09/01
بررسی نقشه های هواشناسی استان، بیانگر ورود تدریجی و متوالی دو سامانه بارشی متفاوت طی روزهای آینده به استان می باشد. ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1271
تاریخ ثبت:1395/09/01

اخطاریه شماره 17 هواشناسی بوشهر مورخ 95/08/16
پیرو اطلاعیه شماره 28 هواشناسی بوشهر مورخ 15/08/95 و با توجه به افزایش ناپایداری های جوی ، به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1621
تاریخ ثبت:1395/08/16

« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: