اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عملاطلاعیه شماره 47 دوشنبه مورخ 02/12/95
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از روز چهار شنبه تا پایان روز جمعه جو استان به تناوب تحت تأثیر امواج ناپایدار ناشی از یک سامانه بارشی قرار می گیرد ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 577
تاریخ ثبت:1395/12/02

اطلاعیه شماره 46 مورخ 95/11/30
تصاویر ماهواره هواشناسی بیانگر ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 697
تاریخ ثبت:1395/11/30

اخطاریه شماره 30 مورخ پنج شنبه مورخ 95/11/28
پیرو اخطاریه شماره 29 مورخ 26/11/95 به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1069
تاریخ ثبت:1395/11/28

اخطاریه شماره 30 مورخ پنج شنبه مورخ 95/11/28
پیرو اخطاریه شماره 29 مورخ 26/11/95 به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 200
تاریخ ثبت:1395/11/28

اخطاریه شماره 29 مورخ 95/11/26
پیرو اطلاعیه شماره 45 مورخ 20/11/95 و اخطاریه شماره 27 مورخ 23/11/95 و با توجه به آغاز موج جدیدی از بارشها در استان، به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1262
تاریخ ثبت:1395/11/26

اخطاریه شماره 28 مورخ شنبه 95/11/23
پیرو اطلاعیه شماره 45 مورخ 20/11/95 و با توجه به ورود یک سامانه بارشی فعال از امروز به استان به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 3284
تاریخ ثبت:1395/11/23

اطلاعیه شماره 45 چهارشنبه مورخ 95/11/20
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1917
تاریخ ثبت:1395/11/20

اطلاعیه شماره 44 روز سه شنبه مورخ 95/11/19
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که امروز شرایط جوی نسبتا پایداری برقرار هست و ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 499
تاریخ ثبت:1395/11/19

اطلاعیه 43 مورخ 95/11/18
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 500
تاریخ ثبت:1395/11/18

اخطاریه شماره 26 مورخ 95/11/12
پیرو اطلاعیه شماره 42 مورخ 11/11/95 و با توجه به افزایش ناپایداریهای جوی و نفوذ توده هوای سرد طی روزهای آینده به اطلاع می رساند: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1213
تاریخ ثبت:1395/11/12

اطلاعیه شماره 42روز دوشنبه مورخ 95/11/11
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که از اواخر وقت روز سه شنبه یک سامانه بارشی جدید وارد استان می شود که فعالیت آن از روز چهارشنبه آغاز و تا پایان روز شنبه به ترتیب زیر در نقاط مختلف استان ادامه یابد. بر این اساس: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 690
تاریخ ثبت:1395/11/11

اخطاریه 26
پیرو اطلاعیه شماره 41 مورخ 95/11/6 اداره کل هواشناسی استان به اطلاع می رساند که با توجه به وقوع وزش باد شدید جنوبی ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 745
تاریخ ثبت:1395/11/07

اطلاعیه شماره 41 مورخ 95/11/06
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 544
تاریخ ثبت:1395/11/06

اخطاریه شماره 25 مورخ 95/11/02
پیرو اطلاعیه شماره 40 مورخ 02/11/95 و با توجه به تقویت ناپایداریها و در نتیجه تشدید بارشها در روز یکشنبه ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 703
تاریخ ثبت:1395/11/02

اطلاعیه شماره 40 شنبه مورخ 95/11/02
پیرو اطلاعیه شماره 39 مورخ 29/10/95 و با توجه به ادامه ناپایداریهای جوی طی 48 ساعت آینده به اطلاع می رساند : ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 288
تاریخ ثبت:1395/11/02

اطلاعیه شماره 39 چهارشنبه مورخ 29/10/95
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از روز پنج شنبه ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 891
تاریخ ثبت:1395/10/29

اخطاریه شماره 24، مورخ 22/10/95
پیرو اطلاعیه شماره 38 مورخ 21/10/95 هواشناسی استان بوشهر به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 746
تاریخ ثبت:1395/10/22

اطلاعیه 38 مورخ 95/10/21
بررسی نقشه های هواشناسی پیش یابی هواشناسی نشان دهنده افزایش سرعت وزش باد با جهت شمال غربی طی روزهای آینده بر روی دریا می باشد. بر این اساس: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 165
تاریخ ثبت:1395/10/21

اطلاعیه شماره 37 روز یکشنبه مورخ 95/10/12
بررسی نقشه های هواشناسی پیش یابی هواشناسی نشان دهنده افزایش سرعت وزش باد با جهت شمال غربی طی روزهای آینده بر روی دریا می باشد. بر این اساس: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 560
تاریخ ثبت:1395/10/12

اطلاعیه شماره 36 مورخ 28/09/95
پیرو اخطاریه شماره 23 هواشناسی بوشهر مورخ 25/09/95 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1001
تاریخ ثبت:1395/09/28

« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: