اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/09/20 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه وزش باد و در برخی نقاط غبار محلی
آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه وزش باد و در برخی نقاط غبار محلی
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و بتدریج افزایش ابر
آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران و در برخی نقاط رعد و برق
آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران و در برخی نقاط رعد و برق
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال غربی 16-44
شمال غربی 12-38/44
شمال غربی- شمال 10-32/
شمال غربی تا شمال شرقی ، بتدریج جنوب شرقی 10-32 از اواخر وقت 14-42
جنوب شرقی تا جنوب غربی 14-42
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 1396/09/20 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی و تلاطم دریا طی امروز می باشد. پیش بینی می شود از فردا ضمن کاهش تدریجی سرعت وزش باد، دما هوا نیز بتدریج افزایش یابد.

بر این اساس:

آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط غبار محلی.

جهت باد: شمال غربی با سرعت10 تا 36 کیلومتر در ساعت و در مناطق ساحلی و بر روی دریا طی امروز و امشب گاهی تا 44 کیلومتر در ساعت.

ارتفاع موج: سواحل شمالی استان 90 تا 150 سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی استان 120 تا 210 گاهی تا 240 سانتیمتر.

فردا زمان: مد اول دریا ساعت 02:13 دقیقه ، جزر اول ساعت 09:33 ، مد دوم ساعت 16:50 و جزر دوم دریا ساعت 22:57 دقیقه خواهد بود.