اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/07/25 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری در مناطق جنوبی همراه با غبار محلی و در مناطق شمالی و مرکزی استان وزش باد و گاهی گرد و خاک
آسمان صاف تا کمی ابری در مناطق جنوبی همراه با غبار محلی و در مناطق شمالی و مرکزی استان وزش باد و گاهی گرد و خاک
آسمان صاف تا کمی ابری و در نقاط مرکزی و جنوبی وزش باد و گرد و خاک
آسمان صاف تا کمی ابری و در نقاط مرکزی و جنوبی وزش باد و گرد و خاک
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال شرقی- شمال غربی 08-28 گاهی تا 32
شمال شرقی- شمال غربی و در جنوب استان : متغیر شمال و مرکز استان: 16-38 گاهی تا 42 و جنوب استان: 32-10
شمال و مرکز استان: شمال- شمال غربی و جنوب استان: متغیر گاهی جنوب شرقی- جنوب غربی 12-36 و در جنوب استان 28-8
شمال- شمال غربی 10-36 و از بعد از ظهر در سواحل مرکزی و جنوب استان: 44-18
شمال غربی - غربی و جنوب استان: شمال غربی 08-30 و در مرکز و جنوب استان 38-14
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که امروز در غالب نقاط استان جوی نسبتا پایدار برقرار هست. انتظار می رود در اواسط روز وزش ملایم باد شمالی سبب افزایش نسبی ارتفاع موج در سواحل جنوبی استان شود. همچنین پیش بینی می شود که از بامداد در سواحل شمالی و مرکزی استان سرعت وزش باد شمالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد و در پی آن دریا نیز مواج و متلاطم گردد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: غالباً صاف در برخی ساعات همراه با غبار محلی و بامداد تا بعد از ظهر فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان همراه با وزش باد و گرد و خاک
جهت باد: شمال تا شمال غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان گاهی تا 32 کیلومتر در ساعت ، بامداد تا ظهر فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان شمال تا شمال غربی با سرعت 18 تا 44 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال تا شمال غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان گاهی تا 32 کیلومتر در ساعت ، بامداد تا ظهر فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان شمال تا شمال غربی با سرعت 18 تا 44 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: سواحل شمالی و مرکزی استان امروز 30 تا 90 سانتیمتر و از بامداد فردا 90 تا 180 سانتیمتر، سواحل جنوبی در بعد از ظهر 60 تا 120 سانتیمتر و فردا 30 تا 90 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا 01:04 دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت 07:03 جزر دوم ساعت 13:29 و مد دوم دریا ساعت 20:06 دقیقه خواهد بود.