اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1395/12/03 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر
آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و در برخی ن قاط بارش پراکنده باران
آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش باد
آسمان نیمه ابری گاهی تمام ابری در برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش باد
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال غربی- شمال 08-30
شمال شرقی- شمال غربی 08-28
شمال شرقی- جنوب شرقی بتدریج شمال غربی- شمال شرقی و جنوب استان: شمال شرقی- جنوب شرقی 10-32 و بطور لحظه ای بیش از 40 کیلومتر در ساعت
شمال شرقی- شمال غربی و جنوب استان: شمال شرقی بتدریج شمال غربی 10-32 گاهی تا 36
شمال - شمال غربی 10-32 گاهی تا 36
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 1395/12/03 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های پیش بینی حاکی از آرامش وضعیت دریایی استان عمدتاً در قسمتهای شمالی تا مرکزی استان طی 24 ساعت آینده می باشد. طی این مدت بدلیل عبور امواج ناپایدار ، افزایش ابر و بارشهای پراکنده محتمل بنظر می رسد.بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با مه صبحگاهی و افزایش ابر ، از فردا با احتمال بارش پراکنده.
جهت باد: شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 30 و در قسمتهای جنوبی گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 30 و در قسمتهای جنوبی گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج : 30 تا 90 سانتیمتر و در سواحل جنوبی گاهی تا 120 سانتیمتر
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت : 00:43 دقیقه بامداد ، مداول ساعت 07:39 دقیقه ، جزر دوم ساعت 08:58 دقیقه و مد دوم دریا ساعت 16:54 دقیقه خواهد بود .