سال رونق تولید
     
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1398/09/01 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا کمی ابری و در طول روز وزش ملایم باد و غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری در طول روز وزش باد و غبار محلی و در برخی نقاط وقوع پدیده مه
آسمان صاف تا قسمتی ابری در طول روز غبار محلی و وزش باد و در برخی نقاط وقوع پدیده مه و از اواخر وقت افزایش ابر
آسمان کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد و در برخی نقاط عمدتاً بر روی دریا با احتمال بارش پراکنده باران
آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالباً شمال غربی- شمال شرقی 8-28/32
متغیر غالباً شمال غربی- شمال شرقی 8-28/32
متغیر 8-28/32
متغیر 8-28 گاهی تا 36
متغیر گاهی شمال شرقی تا جنوب شرقی 8-28 گاهی تا 36
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی و آینده نگری:
بررسی نقشه های پیش یابی وضعیت جوی و دریایی استان نشاندهنده آرامش نسبی جو و دریا از امروز تا اوایل هفته پیش رو می باشد. بنابراین طی این مدت وزش ملایم باد و غبار محلی در طول روز و در ابتدای صبح در برخی نقاط وقوع مه از پدیده های غالب در سطح استان می باشد. اما پیش بینی می شود در اواسط هفته پیش رو با گذر امواج ناپایدار جو و افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران در برخی نقاط (عمدتاً بر روی دریا) دور از انتظار نمی باشد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان:
آسمان : صاف تا کمی ابری همراه با وزش ملایم باد و غبار محلی و در برخی نقاط در ابتدای صبح وقوع پدیده مه.
جهت وزش باد: متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعدازظهر تا 32 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 90 سانتیمتر.
فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت 04:21 ، جزر اول دریا ساعت 11:06 ، مد دوم دریا ساعت 17:56 و جزر دوم دریا ساعت 23:59 خواهد بود.