اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1397/02/31 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و افزایش ابر.
آسمان صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و افزایش ابر.
آسمان صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و افزایش ابر.
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی افزایش ابر
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و افزایش ابر
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالبا جنوب شرقی - جنوب غربی 8-32
متغیر غالبا جنوب شرقی تا شمال شرقی 8-32
متغیر غالبا جنوب شرقی تا شمال شرقی 08-30/36
متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی 08-30/38
متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی 08-30/38
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت 11 مورخ 31/02/97
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جوی و دریایی استان طی 24 ساعت آینده می باشد. بر این اساس:
¬پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی و افزایش ابر و در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی
جهت وزش باد: متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت گاهی تا 34 کیلومتر بر ساعت

پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت وزش باد: متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت گاهی تا 34 کیلومتر بر ساعت
ارتفاع موج: 30 تا 60 سانتیمتر در طول روز گاهی تا 90 سانتیمتر.
فردا زمان: مد اول دریا ساعت 03:21 دقیقه بامداد ،جزر اول 06:42 ، مد دوم 13:09 ، و جزر دوم دریا ساعت 21:15 دقیقه خواهد بود.