اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/02/10 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای
آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر
آسمان کمی تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر
آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر 10-32 گاهی بیش از 40
متغیر 10-34 گاهی بیش از 40
شمال استان: متغیر و مرکز و جنوب استان شمال غربی- جنوب غربی 10-34
متغیر تدریج جنوب شرقی- جنوب غربی 10-34/44
شرقی- جنوب شرقی بتدریج جنوب غربی 10-34/46
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 1396/02/10 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم عبور امواج ناپایدار جو طی ساعاتی از شبانه روز بر روی استان می باشد لذا پیش بینی می شود در24 ساعت آینده ضمن افزایش پوشش ابر در برخی ساعات ، وقوع رگبار پراکنده باران ، گاهی همراه با رعد و برق و احتمال تند باد لحظه ای برای مناطقی از استان دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه پیش بینی می شود امروز در ساعاتی از عصر و شب برای لحظاتی سرعت باد بر روی دریا خصوصا نواحی جنوبی استان افزایش یابد.
بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار خفیف و پراکنده باران، رعدو برق و احتمال تندباد لحظه ای .
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تند باد لحظه ای بیش از 40 کیلومتر در ساعت .
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تند باد لحظه ای بیش از 40 کیلومتر در ساعت .
ارتفاع موج: در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 90 سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان 60 تا 120 سانتیمتر و در هنگام وزش تند باد لحظه ای تا 180 سانتیمتر .
فردا زمان: مد اول دریا ساعت 00:17 دقیقه بامداد ، جزر اول در ساعت 04:54 دقیقه و مد دوم در ساعت 11:24 دقیقه و جزر دوم 19:10 دقیقه خواهد بود .