اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
پیش بینی24 ساعته جوی و دریایی استان مورخ 1397/05/28
از ساعت 11 (1397/05/30 ) تا ساعت 11 (1397/05/31 )
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد در اکثر ساعات وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی بر استان حاکم خواهد بود و طی این مدت غبار محلی و در برخی مناطق بویژه مناطق ساحلی ، افزایش رطوبت و مه صبحگاهی پدیده های غالب جوی خواهد بود بر این اساس:
¬پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی .
جهت وزش باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 8 تا 30 کیلومتر ،گاهی تا 34 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت وزش باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 8 تا 30 کیلومتر ،گاهی تا 34 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 90 سانتیمتر وگاهی تا 120 سانتیمتر.
در بندر بوشهر، فردا زمان : مد اول دریا در ساعت 04:49دقیقه بامداد ، جزر اول دریا 13:15 ، مد دوم 20:00 و جزر دوم دریا ساعت 22:31دقیقه خواهد بود.