اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 (1396/04/04 ) تا ساعت 11 (1396/04/05 )
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده وزش جریانات شمالی با شدت کمتر نسبت به روزهای قبل و عمدتا در قسمتهای جنوبی استان می باشد.
بر این اساس:

پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در اواسط روز گاهی وزش باد و هنگام صبح در برخی ار نقاط ساحلی همراه با مه رقیق صبحگاهی.
جهت باد: غالبا شمال غربی تا غربی با سرعت 8 تا 32 گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 30 تا 90 و در اواسط روز گاهی تا 120 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 02:50دقیقه بامداد ،مداول ساعت 09:24دقیقه ، جزر دوم 17:06 دقیقه و مد دوم دریا ساعت 23:27دقیقه خواهد بود.