اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 (1396/09/20 ) تا ساعت 11 (1396/09/21 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی و تلاطم دریا طی امروز می باشد. پیش بینی می شود از فردا ضمن کاهش تدریجی سرعت وزش باد، دما هوا نیز بتدریج افزایش یابد.

بر این اساس:

آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط غبار محلی.

جهت باد: شمال غربی با سرعت10 تا 36 کیلومتر در ساعت و در مناطق ساحلی و بر روی دریا طی امروز و امشب گاهی تا 44 کیلومتر در ساعت.

ارتفاع موج: سواحل شمالی استان 90 تا 150 سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی استان 120 تا 210 گاهی تا 240 سانتیمتر.

فردا زمان: مد اول دریا ساعت 02:13 دقیقه ، جزر اول ساعت 09:33 ، مد دوم ساعت 16:50 و جزر دوم دریا ساعت 22:57 دقیقه خواهد بود.