اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1397/04/03 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان غالباً صاف همراه غبار محلی در پاره از نواحی جنوبی استان مه صبحگاهی و در اواسط روز وزش ملایم باد
آسمان غالباً صاف همراه غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی
آسمان غالباً صاف همراه غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی
آسمان غالباً صاف همراه غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی و در طول روز بر روی دریا وزش ملایم باد
آسمان غالباً صاف همراه غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی و در طول روز بر روی دریا وزش ملایم باد
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
غالباً شمال غربی - غربی 8-34/40
غالباً شمال غربی - جنوب غربی 08-30/34
غالباً شمال غربی - جنوب غربی گاهی شمال شرقی 10-32/36
غالباً شمال غربی - جنوب غربی گاهی شمال شرقی 10-32/36
شمال شرقی- جنوب شرقی گاهی جنوی غربی 8-30/36
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده کاهش سرعت وزش باد بر روی دریا و در پی آن کاهش تدریجی ارتفاع موج دریا می باشد. پیش بینی می شود که با کاهش سرعت باد ، دریا بتدریج آرام و از اواخر امشب شرایط برای ترددهای دریایی مساعد باشد. ضمن اینکه با حاکم شدن الگوی تابستانه بر جو استان و وزش ملایم جریانات گرم و مرطوب جنوبی، انتظار می رود دمای هوا و همچنین رطوبت هوا طی روزهای آینده به طور نسبی افزایش یابد. بر این اساس:¬¬¬
¬پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : صاف همراه با غبار محلی و در بخشهایی از سواحل استان در اوایل صبح وقوع پدیده مه.
جهت وزش باد: غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 34 کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات روز بر روی دریا تا 40 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت وزش باد: غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 34 کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات روز بر روی دریا تا 40 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج دریا: در سواحل شمالی و مرکزی استان 60 تا 120 و از عصر امروز 30 تا 90 سانتیمتر، در سواحل جنوبی امروز 90 تا 150 ، امشب 60 تا 120 و فردا 30 تا 90 سانتیمتر.
فردا زمان: مد اول دریا در بندر بوشهر ساعت 06:34 بامداد، جزر دریا ساعت 14:05 و مد دوم ساعت 19:38 خواهد بود.