سال رونق تولید
     
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1398/03/04 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی در ساعاتی از بعد از ظهر تا شب عمدتاً در مناطق شرقی استان افزایش ابر و احتمال رخداد ناپایداری جوی
آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی در ساعاتی از بعد از ظهر تا شب عمدتاً در مناطق شرقی استان افزایش ابر و احتمال رخداد ناپایداری جوی
آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی در ساعاتی از بعد از ظهر تا شب عمدتاً در مناطق شرقی استان افزایش ابر و احتمال رخداد ناپایداری جوی
آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی در ساعاتی از بعد از ظهر تا شب در مناطق شرقی استان افزایش ابر و احتمال رخداد ناپایداری جوی
آسمان: صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با غبار محلی
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-32 گاهی تا 38 و در مناطق شرقی گاهی بیش از 40
متغیر غالبا جنوب غربی - شمال غربی 08-32 گاهی تا 38 و در مناطق شرقی گاهی بیش از 40
غالبا شمال غربی- جنوب غربی گاهی شمال شرقی 08-32 گاهی تا 38 و در مناطق شرقی گاهی بیش از 40
غالبا شمال غربی- جنوب غربی گاهی شمال شرقی 08-32 گاهی تا 38 و در مناطق شرقی گاهی بیش از 40
غالبا شمال غربی- جنوب غربی گاهی شمال شرقی 8-28 گاهی تا 36
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی و آینده نگری:
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد طی هفته جاری بتدریج دمای هوا در سطح استان بطور نسبی افزایش می یابد. همچنین پیش بینی می شود از امروز و طی روزهای آینده شرایط برای وقوع ناپایداریهای جوی کوتاه مدت و ایجاد توده های آب و هوایی همرفتی (محلی) بصورت رشد ابر، رگبار پراکنده و رعدوبرق، وزش تندباد و گاهی همراه با گردوخاک دربرخی نقاط استان بویژه در مناطق شرقی و ارتفاعات استان عمدتاٌ در ساعات عصرگاهی و شب مهیا گردد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان:
آسمان : صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط عمدتاً مناطق شرقی گاهی رشد ابر و احتمال رخداد ناپایداری های موقت جوی
جهت وزش باد: متغیر، غالباٌ جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 8 تا 28 و طی ساعاتی از ظهر تا شب گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت و در مناطق شرقی گاهی بیش از 40 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 90 سانتیمتر در ساعاتی از بعدازظهر تا شب گاهی 120 سانتیمتر.
فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت 02:58 دقیقه، جزر اول ساعت 04:43 ، مد دوم ساعت 12:42 و جزر دوم ساعت 20:56 خواهد بود.