اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/05/31 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، در ساعات بعد از ظهر تا شب در برخی نقاط با احتمال ناپایداریهای جوی
آسمان نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، در ساعات بعد از ظهر تا شب در برخی نقاط با احتمال ناپایداریهای جوی
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی.
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ،
آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی .
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-32/40
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-32
متغبر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-30
متغبر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-34
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-28/34
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های پیش یابی جوی کماکان نشان دهنده احتمال وقوع ناپایداری جوی طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق استان می باشد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی، طی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری های جوی.
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری گاهی بیش از 40 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت .
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر .
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 02:38دقیقه بامداد، مد اول 08:59دقیقه ، جزر دوم 16:01دقیقه، و مد دوم دریا ساعت 22:22دقیقه خواهد بود.