اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/07/30 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم
آسمان غالبا صاف در برخی ساعات غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالبا شمال شرقی تا شمال غربی 8-30/36
متغیر غالبا شمال شرقی تا شمال غربی 8-30
غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی 8-28/34
غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی 8-28
غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی 6-28
پیش بینی 24 ساعته
از ساعت 11 1396/07/30 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان دهنده تداوم وزش جریانات نسبتا ملایم شمالی طی امروز و فردا می باشد که طی ساعاتی از بعد از ظهر و عصر امروز سرعت وزش این جریانات در سواحل مرکزی و جنوبی استان اندکی افزایش یابد و در پی آن ارتفاع موج دریا در این نواحی افزایش نسبی یابد. این اساس :
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش ملایم باد
جهت باد: غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 32 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: : غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 32 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 60 سانتیمتر و در سواحل جنوبی گاهی 90 سانتیمتر .
فردا زمان: جزر اول دریا 04:30 دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت 10:26، جزر دوم ساعت 15:38 و مد دوم دریا ساعت 22:02 خواهد بود.