اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/12/28 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی ، در برخی نقاط مه صبحگاهی و در طول روز وزش باد
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی
آسمان صاف همراه با غبار محلی و وزش باد و احتمال گرد و خاک
آسمان صاف همراه با غبار محلی و وزش باد و احتمال گرد و خاک
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
غالباً شمال غربی تا جنوب غربی 8-32/38
متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی 8-32
متغیر 8-30
غالبا شمال غربی 12-36/42
غالبا شمال غربی 12-36/42
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 1396/12/28 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشاندهنده آرامش نسبی جو و دریا طی 24 ساعت آینده می باشد. البته در برخی ساعات امروز در سواحل جنوبی و مرکزی استان با توجه به وزش باد شاهد افزایش نسبی ارتفاع موج خواهیم بود.
بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی
جهت باد: شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر گاهی در سواحل مرکزی و جنوبی استان تا 120 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 04:16 دقیقه بامداد، مد اول ساعت 10:24 ، جزر دوم ساعت 16:39 و مد دوم ساعت 22:46 دقیقه خواهد بود.