اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/07/25 تا تاریخ 1396/07/26
هشدار : صبح فردا تا ظهر فردا سواحل شمالی و مرکزی ( مناطق 1و2 و3) استان به سبب وزش باد شمالی شدید متلاطم خواهد بود.
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال- شمال غربی شمال غربی-شمال شمال- شمال غربی
سرعت باد (km/h) 06-28 08-28 , و در بامداد فردا 34-10 16-38 گاهی تا 42
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-90 و در بامداد فردا 180-90 90-180 و در بعد از ظهر 120-60
دید افقی(km) 6-10 6-10 6-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شمال غربی شمال شرقی- شمال غربی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 06-28 06-28 گاهی تا 32 8-30 بتدریج 36-14
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 گاهی تا 90 30-90 بتدریج 180-90
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شمال غربی شمال شرقی- شمال غربی شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 08-28 و در بعد ظهر گاهی تا 32 08-28 و در شب 24-06 10-30 گاهی تا 36
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-90 بتدریج 150-90
دید افقی(km) 7-10 6-10 6-10
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال - شمال غربی شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 06-26 و در ظهر و بعد از ظهر 32-8 08-32 و در شب 26-06 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 بتدریج تا 120 60-120 و در شب 60-30 30-60 گاهی تا 90
دید افقی(km) 6-10 6-10 6-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد سواحل عسلویه : شمال شرقی- شمال غربی و سواحل کیش: جنوب غربی- شمال غربی شمال غربی - شمال شرقی متغیر
سرعت باد (km/h) 06-28 06-28/32 06-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 بتدریج تا 120 90-120/140 30-90
دید افقی(km) 5-8 5-8 5-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب غربی تا شمال غربی جنوب غربی- شمال غربی و در اواخر وقت متغیر متغیر
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 60-90/120 30-60/90
دید افقی(km) 5-8 4-8 4-8
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال شرقی- شمال غربی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-30 10-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10