اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
پیش بینی دریایی خلیج فارس
از تاریخ 1394/01/31 تا تاریخ 1394/02/01
هشدار : ادامه تلاطم دریا در سواحل جنوبی استان و سواحل غربی استان هرمزگان.
1 - منطقه 1: عرض جغرافیایی 29 درجه تا 30.5 درجه شمالی ( ماهشهر, بندر دیلم, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره شیف, بندر امام خمینی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی تا غربی شمال غربی تا شمال شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 گاهی تا 90 30-60 30-60
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
2 - منطقه 2: عرض جغرافیایی 28 درجه تا 29 درجه شمالی ( بندر بوشهر, بندر دلوار, بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی تا شمال شمال غربی تا شمال شمال غربی - جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 10-36 و در لاور گاهی تا 40 10-36 08-32
ارتفاع موج (cm) 60-120 گاهی تا 150 60-120 30-90
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
3 - منطقه 3: عرض جغرافیایی 27 درجه تا 28 درجه شمالی ( دماغه خان, بندر دیر, بندر طاهری, بندر عسلویه, نخل تقی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا شمال شمال- شمال غربی
سرعت باد (km/h) 10-36 گاهی تا 44 10-36 گاهی تا 42 10-36
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-150 60-120 گاهی تا 150
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
4 - منطقه 4: عرض جغرافیایی 27درجه تا 28 درجه شمالی ( جزیره لاوان, جزیره هندرابی, جزیره سیری, جزیره قشم, جزیره ابوموسی, بندر عباس )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 10-36 گاهی تا 40 10-36 10-34
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-180 60-120
دید افقی(km) 3-7 4-8 4-8
5 - ) ( امارات متحده عربی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب غربی - شمال غربی شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-30 08-28
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-90 30-60
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
6 - ) ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی تا شمال شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 10-36 10-36 10-36
ارتفاع موج (cm) 60-120 60-120 30-90
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10