اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/01/03 تا تاریخ 1396/01/04
هشدار : وزش تند باد لحظه ای و رگبار باران برای قسمت های 1 و 2
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-34/40 12-34/40 12-34
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 60-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-34/40 12-34/40 12-32
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 30-90/120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-34/38 10-32/38 10-32
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120 30-90/120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-32/38 12-32/36 12-32
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-9 4-9 4-9
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 12-32 12-32 12-32
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-90 30-60
دید افقی(km) 4-9 4-9 4-9
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 10-32 08-32 10 تا 32
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-36/42 12-34/42 12-36
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 60-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10