اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/09/19 تا تاریخ 1396/09/20
هشدار : وزش باد شمال غربی
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-44 16-44/ 16-44/
ارتفاع موج (cm) 90-180 90-180 90-180
دید افقی(km) 4-9 4-10 4-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-44 16-44 16-44
ارتفاع موج (cm) 120-270 120-270 120-270
دید افقی(km) 4-9 4-10 4-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-44 16-44 16-44
ارتفاع موج (cm) 120-270 120-270 120-270
دید افقی(km) 4-9 4-10 4-10
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-44 16-44 16-44
ارتفاع موج (cm) 120-270 120-270 120-270
دید افقی(km) 4-9 4-10 4-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-44 16-44 18-44/
ارتفاع موج (cm) 120-270 120-270 120-270
دید افقی(km) 4-10 4-10 4-10
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 10-30/36 16-44/54 16-44/بیش از 54
ارتفاع موج (cm) 90-180 120-270 گاهی بیش از سه متر 120-270 گاهی بیش از 3 متر
دید افقی(km) 5-9 3-7 در هنگام وقوع گرد و خاک کمتر از 3 کیلومتر 3-7 در هنگام وقوع گرد و خاک کمتر از 3 کیلومتر
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 16-44/بیش از 54 16-44/54 16-44/بیش از 54
ارتفاع موج (cm) 120-270 گاهی بیش از 3متر 120-270 گاهی بیش از سه متر 120-270 گاهی بیش از 3 متر
دید افقی(km) 3-7 در هنگام وقوع گرد و خاک کمتر از 3 کیلومتر 3-7 در هنگام وقوع گرد و خاک کمتر از 3 کیلومتر 3-7 در هنگام وقوع گرد و خاک کمتر از 3 کیلومتر