اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال 
 
اطلاعیه شماره 17 دوشنبه مورخ 22/03/96
اطلاعیه شماره 17 دوشنبه مورخ 22/03/96
تاریخ ثبت: 1396/03/22
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند

که با استقرار یک الگوی تابستانه بر جو استان دمای هوا و همچنین رطوبت هوا طی روزهای چهارشنبه تا جمعه به طور محسوسی افزایش می یابد. پیش بینی می شود دمای هوا در روزهای پنج شنبه و جمعه در برخی نقاط استان بویژه در شهرستان های دشتی و دشتستان به آستانه 50 درجه سانتیگراد و یا بیشتر برسد و در نقاط ساحلی علاوه بر افزایش دما ، رطوبت  هوا نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. بنابراین توصیه  می گردد تدابیر لازم جهت مصرف بهینه آب و برق اندیشیده شود. 

تعداد مطالعه: 174