اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته
از ساعت 11 (1396/07/30 ) تا ساعت 11 (1396/08/01 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان دهنده تداوم وزش جریانات نسبتا ملایم شمالی طی امروز و فردا می باشد که طی ساعاتی از بعد از ظهر و عصر امروز سرعت وزش این جریانات در سواحل مرکزی و جنوبی استان اندکی افزایش یابد و در پی آن ارتفاع موج دریا در این نواحی افزایش نسبی یابد. این اساس :
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش ملایم باد
جهت باد: غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 32 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: : غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 32 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 60 سانتیمتر و در سواحل جنوبی گاهی 90 سانتیمتر .
فردا زمان: جزر اول دریا 04:30 دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت 10:26، جزر دوم ساعت 15:38 و مد دوم دریا ساعت 22:02 خواهد بود.