اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 (1395/12/03 ) تا ساعت 11 (1395/12/04 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های پیش بینی حاکی از آرامش وضعیت دریایی استان عمدتاً در قسمتهای شمالی تا مرکزی استان طی 24 ساعت آینده می باشد. طی این مدت بدلیل عبور امواج ناپایدار ، افزایش ابر و بارشهای پراکنده محتمل بنظر می رسد.بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با مه صبحگاهی و افزایش ابر ، از فردا با احتمال بارش پراکنده.
جهت باد: شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 30 و در قسمتهای جنوبی گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 30 و در قسمتهای جنوبی گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج : 30 تا 90 سانتیمتر و در سواحل جنوبی گاهی تا 120 سانتیمتر
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت : 00:43 دقیقه بامداد ، مداول ساعت 07:39 دقیقه ، جزر دوم ساعت 08:58 دقیقه و مد دوم دریا ساعت 16:54 دقیقه خواهد بود .