اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز (1396/12/02 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1396/12/03 )
بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده ورود تدریجی یک سامانه بارشی به استان می باشد که پیش درآمد آن افزایش ابر و احتمال بارشهای خفیف و پراکنده طی امروز تا آخر هفته می باشد.اما عمده فعالیت این سامانه برای هفته آینده خواهد بود و پیش بینی می شود با تقویت این سامانه، شاهد رگبار باران به تناوب از اوائل تا اواخر هفته برای اکثر مناطق استان آینده باشیم. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : ابری همراه با غبار محلی و احتمال رگبار پراکنده باران.
جهت باد: غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 گاهی تا 34 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 گاهی تا 34 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر.
فردا زمان: مد اول دریا ساعت 00:16 بامداد ، جزر اول ساعت 06:23 ، مد دریا 48: 12 دقیقه و جزر دوم دریا ساعت 19:42 دقیقه خواهد بود.