اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 امروز (1396/05/31 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1396/06/01 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های پیش یابی جوی کماکان نشان دهنده احتمال وقوع ناپایداری جوی طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق استان می باشد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی، طی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری های جوی.
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری گاهی بیش از 40 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت .
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر .
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 02:38دقیقه بامداد، مد اول 08:59دقیقه ، جزر دوم 16:01دقیقه، و مد دوم دریا ساعت 22:22دقیقه خواهد بود.