اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 (1396/12/28 ) تا ساعت 11 (1396/12/29 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشاندهنده آرامش نسبی جو و دریا طی 24 ساعت آینده می باشد. البته در برخی ساعات امروز در سواحل جنوبی و مرکزی استان با توجه به وزش باد شاهد افزایش نسبی ارتفاع موج خواهیم بود.
بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی
جهت باد: شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 32 کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر گاهی در سواحل مرکزی و جنوبی استان تا 120 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 04:16 دقیقه بامداد، مد اول ساعت 10:24 ، جزر دوم ساعت 16:39 و مد دوم ساعت 22:46 دقیقه خواهد بود.