اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 (1396/10/28 ) تا ساعت 11 (1396/10/29 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده افزایش ناپایداریهای جوی و وزش باد شدید طی روزهای جمعه تا یکشنبه آینده می باشد. به همین سبب در فاصله زمانی ظهر جمعه تا روز شنبه در برخی نقاط استان رگبارباران به همراه وزش باد شدید و رعد وبرق و احتمال تشکیل گرد و خاک و کاهش دید پیش بینی می شود. همچنین خلیج فارس طی این مدت مواج و متلاطم می باشد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد و از فردا در قسمتهای شمالی و مرکزی استان بتدریج افزایش ناپایداریهای جوی
جهت باد: متغیر غالبا شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت و از فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 16 تا 48 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: متغیر غالبا شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت و از فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 16 تا 48 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر از فردا در قسمتهای شمالی و مرکزی خلیج فارس 90 تا 180 سانتیمتر گاهی 240 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 04:35 بامداد ، مد اول ساعت 11:17 ، جزر دوم ساعت 22: 15 و مد دوم دریا ساعت 21:36 خواهد بود.