سال رونق تولید
     
فراخوان مسابقه عکاسی سازمان هواشناسی کشور
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت راه و شهرسازی
پورتال دولت
پورتال ایران
پورتال استان
میز خدمت
سامد
پنجره واحد سرمایه گزاری استان بوشهر

ردیف

جایگاه-مقام

نام و نام خانوادگی

داخلی

تلفن

1 مدیر کل فرج اله شکوهی پور 220

07733342843

07733342844

07733343047

07733651170

 

2 رییس اداره توسعه مدیریت و منابع امین الله فهمیده 225
3 رییس اداره شبکه پایش هواشناسی سید اکبر موسوی 218
4 رییس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی ملک میلاد لیراوی 222
5 سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ملک میلاد لیراوی 222
6 سرپرست گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی علیرضا بهادری 219
7 مسئول حراست سید اکبر موسوی 226
8 رییس اداره هواشناسی فرودگاهی بوشهر یوسف صبحانی نسب   07733329501
9 رییس اداره هواشناسی فرودگاهی جم حسنعلی اقبال   07731684453
10 مسئول ایستگاه هواشناسی فرودگاهی خارک محمد شاکری مطلق   07733824780
11 رییس اداره هواشناسی دریایی بوشهر جلیل اعتباری   07733440199
12 رییس اداره هواشناسی دریایی دیر رضا عابدی   07735422300
13 رییس اداره هواشناسی برازجان غلامرضا رحیمی   07734373190
14 رییس اداره هواشناسی دیلم عزیز محمد طاهری آزاد   07733240200